Le Zenith de la Grand’Anse (Du 28 Août au 11 Septembre 2021) 12e Jour

8/09/2021 को प्रकाशित
Méga-Campagne d’Evangélisation. "Le Zenith de la Grand’Anse". Ce programme est retransmis non seulement sur IN-cd mais aussi sur Facebook, Twitter, Roku TV, Podbean, la radio MEODH. Telechargez notre toute nouvelle application pour la radio sur Google Play Store.

टिप्पणियाँ

 • Si la marque de la se le dimanche, kouman fè menm nou menm ankò ap di moun yo vaksen covid 19 se la marque de la bète li ye tou? Advantis yo nan gro konfizyon wi la a!!.genyen ki gentan kouri al kaché pou pèsekisyon. Enben, nou retounen nan 1843, 1844 ankò!! Disip Miller yo fok nou pa jwe ak Bib la konsa non!

  • @Jean Samedi Mw se kretyen lontan, lontan, lontan aprè sa, mw Advantis 7èm jou. Mw swete w nonprann sa m vle di w la. Mw se yon "chercheur de la vérité". Se nan legliz batis mw leve. Men, lè Letènèl revele m se nan erè m te.ye, mw soti pou m pa fè kòve. Si gen fanatik, se moun ki, malgre yo li, yo taande, yo konprann, men, yo toujou ap chèche jan pou yo jistifye pozisyon yo ak yon bann fo agiman; agiman ki pa menm biblik. Pase men nan je w, detwonpe w. Ok?

  • @Jean Samedi Ey, ou blese. Kisa nou genyen ak Advantis men? Ki pwoblém kòmandman Letènèl yo ban nou menm? Finalman, kiyès n ap sèvi? Mw ta enmen w reponn

  • @Pierre Geordany JOSEPH Ou wè sa, ou presé vinn réponn kòmantè san w pa menm konprann anyen nan istwa Williams Miller, se pa( muller ) ni w pa menm konnen anyen nan Bib la , epi w gentan ap bay madichon. Malgre Miller te rekonet ke l te fè yon gro erè matematik nan fo profesi l yo, men te genyen detwa fanatik tèt cho menm jan avè w ki te kontinye ap di Jezi ap vini kanmenm apré 1844. Epi avan w sèvi ak vèsè Biblik tet anba pou w modi moun, chaché konnen nan ki kontex pasaj ki di " Que L'Eternel te réprime nan" te itilizé tandé!! Na p mandé pou pèsekisyon rivé, epi pa menm gen 1% nan nou ki paré pou fè fas ak li. Mak d la bèt la se yon agenda profetik li ye, ke Bondye gen plen kontrol de li...e li pa p fet nan dezòd. Tout chalatan a kostim sa yo ka p di vaksen se mak la bèt, se kòb yo ya p fè, paske menm koté a tou, y ap fè marketing country living pou yo ka fè lajan nan vann tè andéyò. Lè profesi sa a pra l antré an explikasyon, : 1) fok tout nation fè yon sel. 2) inité monetè, 3) yon sel kwayans, inité tout relijion, yon pwisan lidè spirityel ak yon systèm adorasyon ki pral desidé nan yon jou...aparisyon pèsonaj sa a ap soti an Israel, ke anpil fo pastè yo pa konnen ke ti peyi sa a genyen yon gro wòl pou l jwe nan gran evennman sa a. Sispann bay madichon an fransé, al li Bib la pou w ka konprann sa ki di, epi pou w ka soti nan konfizyon sa a yo lagé nou la a.

  • Si Muller avait sa propre blble, dis-le. Et si se sa, konnen tout moun ki pote Bib la se patizan Muller. Men, si se pa sa, ou anatèm ak pawòl patizan Muller w la. Que l'Éternel te réprime!

  • Les jours viennent et tu verras

 • Bonne soirée a tous

 • Bonsoir

 • zziRrIaTtertauterriiartiaa teerre YeeratTout Rztzazuuy

 • zziRrIaTtertaua teerre YeeratTout Rztzazuuy

 • Et Eze

  • Ou kwè nn saw di a advantis ki di vaksen se mak de la bèt kit ou vle kit ou pa vle la mak de la bèt gen rapò ak jou dadorasyon ki se le dimancg ke konstanten te bay 7mas 321 jou a pa lweb poul rive

 • Yz

 • Bondye beniw nou